evenement regels

 *Op het evenementen terrein zijn  alle soorten Amerikaanse voertuigen toegestaan van alle leeftijden op de, door de organisatie, aangewezen plekken;

* Eigen  eten en niet alcoholische dranken mag op het terrein genuttigd worden. 

*Op het terrein dient stapvoets gereden te worden, houd rekening met kinderen !!;

*  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of
rond het festivalterrein of de parkeerterreinen.

*Drugs gebruik is niet toegestaan op het terrein ( eigen meegebrachte drank wordt in beslag genomen );

*Open vuur / vuurkorf niet toegestaan.

*Laat geen afval slingeren, afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers;

*Honden dienen aangelijnd te worden, behoeftes van uw hond dienen verplicht opgeruimd te worden;

*Houd de toiletten schoon;

*Burn outs zijn niet toegestaan behalve op de daarvoor bestemde locatie;

*Agressief en asociaal gedrag wordt niet getolereerd;

*Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de
organisatie, beveiliging, verkeersregelaars en het medisch team.

*Om onze standhouders ook hun verkoop te gunnen is het niet toegestaan om zonder overleg artikelen te verkopen . Wil je wel een stand, overleg met de marktmeester.

*De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van materieel en letselschade aan lijf en leden. Elke deelnemer wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door hem en / of haar toegebrachte schade. Het betreden van het meeting terrein is geheel op eigen risico;

*Bij overtreding van bovenstaande regels houdt het bestuur zich het recht voor om personen te verwijderen van het terrein, daarnaast heeft de organisatie te allen tijde het recht een persoon niet toe te laten tot het evenement.

*Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden.
Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

 *Als deelnemer of bezoeker van American Day Veendam gaat u akkoord met dit reglement.

 

Tenslotte wees lief voor elkaar !!

 

Bij calamiteiten kan men bellen met telefoon: 06-44124983. 

Heeft u nog vragen, stel ze gerust bij de organisatie !