evenement regels

 *Op het evenementen terrein zijn  Amerikaanse voertuigen toegestaan van alle leeftijden op de, door de organisatie, aangewezen plekken;

*Op het terrein dient stapvoets gereden te worden, houd rekening met kinderen !!;

*  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of
rond het festivalterrein of de parkeerterreinen.

* Eigen  niet alcoholische eten en drinken mag op het terrein genuttigd worden. 

*alcohol en drugs gebruik is niet toegestaan op het terrein ( ook eigen meegebrachte drank wordt in beslag genomen );

*Open vuur / vuurkorf niet toegestaan.

*Laat geen afval slingeren, afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers;

*Honden dienen aangelijnd te worden, behoeftes verplicht opruimen;

*Houd toiletten schoon;

*Burn outs zijn niet toegestaan;

*Agressief en asociaal gedrag wordt niet getolereerd;

*Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de
organisatie, beveiliging en het medisch team.

*Om onze standhouders ook hun verkoop te gunnen is het niet toegestaan om zonder overleg artikelen te verkopen . Wil je wel een stand, overleg met de marktmeester.

*De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van materieel en letselschade aan lijf en leden. Elke deelnemer wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de door hem en / of haar toegebrachte schade. Het betreden van het meeting terrein is geheel op eigen risico;

*Bij overtreding van bovenstaande regels houdt het bestuur zich het recht voor om personen te verwijderen van het terrein, daarnaast heeft de organisatie te allen tijde het recht een persoon niet toe te laten tot het evenement.

*Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden.
Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

 *Als deelnemer of bezoeker van American Day Veendam gaat u akkoord met dit reglement.

 

Tenslotte wees lief voor elkaar !!

 

Bij calamiteiten kan men bellen met telefoon: 06-44124983. De organisatie is te herkennen aan de shirt met American Day Veendam .

Heeft u nog vragen, stel ze gerust bij de organisatie !